Skip links

ความรู้สึกของคนไทยในโลกออนไลน์กับประเด็นการสอบ GAT-PAT65

การสอบ GAT/PAT สำหรับนักเรียนที่อยู่ช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 6 นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะคะแนนสอบที่ได้ออกมานั้นเปรียบเสมือนใบเบิกเส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ แต่ปัญหาใหญ่ของการสอบครั้งล่าสุด คือ ข้อสอบหลุดออกมา และมีการแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งกลายเป็นประเด็นใหญ่กันเลยทีเดียว รวมไปถึงประเด็นต่าง ๆ เกิดขึ้นตามมาจากการสอบครั้งนี้

Real Smart ได้รวบรวมข้อมูลจากในโซเชียลมีเดียผ่าน Social Listening ทั้งในส่วนของความคิดเห็น มุมมอง ความรู้สึก รวมถึงประเด็นที่ได้รับความสนใจจากคนไทยในโลกออนไลน์ เรื่องราวได้ถูกรวบรวมไว้แล้ว ไปเริ่มกันเลย

เริ่มต้นกันที Timeline กันก่อน จากภาพจะเห็นได้ว่ากราฟจะพุ่งขึ้นในช่วง 2-3 วันแรก ซึ่งในวันที่ 2 มีนาคม 2565 มี Facebook ส่วนตัวท่านหนึ่ง ออกมาโพสต์รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT ปี65นี้ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าสอบ 

ต่อมาในวันที่ 3 มีนาคม 2565 มีผู้ Tweet ประกาศของ สทศ. ว่าจะมีการเลื่อนสอบ GAT/PAT หรือไม่ จากสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดอยู่ และในส่วนของการสอบ O-NET ของ ม.6 ที่ตรงกับการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พอดี จะเลื่อนไปสอบในวันที่ 29 มีนาคม 2565 แทน หลังจากนั้นกราฟก็ตกลง 

วันที่ 7 มีนาคม 2565 มี Twitter รายหนึ่ง Tweet แจกข้อสอบ Error 30 ข้อ พร้อมเฉลยให้ผู้เข้าสอบได้ทดลองทำก่อนเข้าสอบ GAT/ CU-TEP ทำให้มีผู้ Retweet จำนวนสูงพอสมควร จากนั้นในวันที่ 9 มีนาคม 2565 มี Twitter ส่วนตัว Tweet แนวข้อสอบ Error ของ GAT พร้อมกับเฉลยให้สำหรับผู้เข้าสอบได้เตรียมตัว 

ในวันที่ 12 มีนาคม 2565 กราฟเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และได้มี Facebook page : GAT Eng Thailand ได้โพสต์ระดับของคำศัพท์ใน CEFR ที่จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยตัดสินว่าข้อสอบนั้นยากหรือไม่ ทำให้มีคนแชร์โพสต์นี้จำนวนมาก

และวันที่ 13 มีนาคม 2565 ทาง Facebook page : Dek-D’s TCAS สอบติดไปด้วยกัน ได้โพสต์ว่า ในวันที่มีการสอบนั้นได้มีการส่งภาพข้อสอบ PAT1-2 จำนวน 7 ข้อ ลงใน application เพื่อหาคำตอบ แต่ผู้เข้าสอบไม่สามารถนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบได้ กลายเป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจขึ้นทันที และในวันเดียวกันมี Twitter ได้ Tweet ว่า 7 วันสุดท้ายก่อนการสอบ GAT/PAT ปี 64 ได้รวบรวมไฟล์ข้อสอบที่ผ่านมาให้ผู้เข้าสอบได้ทำเตรียมตัวก่อนไปสอบ 

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ทาง  Facebook page : Dek-D’s TCAS ได้โพสต์ถึงประเด็นของภาพข้อสอบ PAT1-2 ที่ถูกถ่ายออกมานั้น แต่ละข้อมีคะแนนสูงถึง 9 คะแนน ซึ่งคาดว่าไม่ได้ถ่ายจากโทรศัพท์ แต่อาจเป็นปากกา หรือกระดุมเสื้อมากกว่า ซึ่งมักทำเป็นกลุ่ม เพื่อนำข้อสอบออกมา

ตอ่มาวันที่ 15 มีนาคม 2565 มี Twitter ส่วนตัว Tweet ข้อความว่า ขอความร่วมมือจากผู้สอบคนอื่น ๆ เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้เข้าสอบภายในคืนนั้น เพื่อขอเลื่อนสอบออกไป เพราะมีผู้เข้าสอบติดเชื้อโควิดพอสมควรก่อนที่จะไปสอบ และวันที่ 16 มีนาคม 2565 ทาง Facebook page : GAT Eng Thailand ได้โพสต์แหล่งข้อมูลบทความที่ออกสอบ Reading ใน GAT Eng 65 ปีล่าสุด

ความคิดเห็นจากประชาชนส่วนใหญ่บนโลกออนไลน์เกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT 65

จากภาพรวมทั้งหมดคนไทยในโลกออนไลน์มองว่าการสอบ GAT/PAT ถือเป็นการวัดความรู้ของเด็ก ๆ เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกคณะที่ชอบ แต่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าข้อสอบ GAT/PAT ไม่สะท้อนการวัดผลที่มีคุณภาพ รวมถึงเนื้อหาที่ออกสอบ มักไม่ใช่เนื้อหาที่สอน กลายเป็นว่าไปเรียนกวดวิชาเพิ่มและยังได้ความรู้ความเข้าใจดีกว่าเรียนที่โรงเรียน  ซึ่งความคิดเห็นจากภาพรวมทั้งหมดจะเห็นว่าเป็นไปในเชิงลบแทบจะทั้งหมด

ต่อมาในส่วนของภาพรวมของความเห็น/ ความรู้สึกเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT 65

โดยคนส่วนใหญ่มีความเห็นไปในเชิงลบ (Negative Sentiment) มากที่สุด และตามมาด้วยความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) ที่มีจำนวนเยอะอยู่พอสมควร และความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment) นั้นน้อยสุด ต่อไปเรามาเจาะลึกลงไปในความรู้สึกแต่ละอันกันว่าคนไทยในโลกออนไลน์นั้นรู้สึกอย่างไร

ในส่วนของความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment) มีเพียง 6% มองว่าการสอบ GAT-PAT ถือเป็นการวัดความรู้ของเด็ก ๆ เพื่อที่จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกคณะที่ชอบและถนัดของแต่ละคนได้

ความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 24% บอกว่าผู้เข้าสอบทุกคนต้องทำตามกฎระเบียบ และข้อสอบควรเป็นไปตามมาตรฐาน ควรออกสอบเท่าที่สอบเท่านั้น และมีนักเรียนหลายคนไม่เข้าสอบเพราะไม่เห็นถึงความสำคัญของ GAT/PAT65

และในส่วนของความเห็นเชิงลบนั้น (Negative Sentiment) 70% บอกว่าปัญหา คือ ชนชั้นนำต้องการสร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อหาผลประโยชน์เอื้อประโยชน์โรงเรียนกวดวิชา ไม่ใช่ว่าเด็กไม่เตรียมตัว แต่เนื้อหาที่ออกสอบมันเกินสังเขปจากเรื่องที่สอน และหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าข้อสอบ GAT/PAT ไม่สะท้อนการวัดผลที่มีคุณภาพ และมีการโกงข้อสอบอีก รวมถึงมองว่าการศึกษาไทยไม่มีการพัฒนา

ต่อมาเรามาเจาะลึกประเด็นที่ได้รับความสนใจจากคนไทยในโลกออนไลน์

จากข้อมูลที่ Real Smart ได้รวบรวมและสรุปออกมานั้นมีประเด็นที่คนไทยให้ความสนใจเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT อยู่ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นทุจริตในการสอบ  ประเด็นวิจารณ์ข้อสอบ GAT/PAT 65 และประเด็นพยาบาลถูกเชิญออกจากห้องสอบ GAT/PAT65 มาเริ่มเจาะลงไปทีละประเด็นกันเลย

“ประเด็นทุจริตการสอบ”

มีความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 56% ซึ่งมีหลายคนสงสัยว่าทำไมกรรมการคุมสอบถึงไม่ตรวจสอบโทรศัพท์ผู้เข้าสอบทุกคน รวมถึงผู้เข้าสอบทุกคนต้องทำตามกฎระเบียบ และหลายคนต้องการให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดขั้นเด็ดขาด ต่อมาความเห็นเชิงลบ (Negative Sentiment) 44% มองว่ากรรมการคุมสอบปล่อยปละละเลยจนทำให้ข้อสอบถูกเผยแผ่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ไม่มีบทลงโทษกับผู้กระทำความผิดแบบจริงจัง จนทำให้หลายคนมองว่าการศึกษาไทยไม่มีการพัฒนา สุดท้ายไม่พบความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment)

“ประเด็นวิจารณ์ข้อสอบ GAT/PAT 65”

ความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 29% บอกว่าข้อสอบที่ออกมาต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ต้องออกเท่าที่สอนเท่านั้น และมองว่าข้อสอบที่ดีควรเหมาะสมกับระดับของผู้เข้าสอบ ต่อมาความเห็นเชิงลบ (Negative Sentiment) 71% บอกว่าเนื้อหาข้อสอบไม่ตรงกับที่เรียนมาเลย ทำให้เด็กทำข้อสอบไม่ได้  และสุดท้ายไม่พบความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment)

“ประเด็นพยาบาลถูกเชิญออกจากห้องสอบ GAT/PAT65”

โดยที่พบความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 17% บอกว่าควรอบรมผู้คุมสอบทุกคนให้รู้กฎระเบียบอย่างชัดเจน และต้องมีบทลงโทษผู้คุมสอบอย่างจริงจัง ในส่วนของความเห็นเชิงลบ (Negative Sentiment) 83% หลายคนมองว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่มีการศึกษากฎระเบียบที่ถูกต้อง การทำแบบนี้ถือเป็นการตัดโอกาสทางการศึกษาและอนาคตคนอื่นจากบุคลากรในหน่วยงานการศึกษา และสุดท้ายไม่พบความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment)

ต่อมาในส่วนของ Top engagement post โดยที่ทั้ง 3 อันดับแรกที่ได้ engagement สูงนั้นมาจากช่องทาง Twitter  รวมถึงช่องทาง Facebook และ YouTube ที่ยังคงได้รับความสนใจอยู่พอสมควร

Top #Hashtag ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT 65  นั้นมีอยู่มากมายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ แต่ที่เห็นได้ชัดเจนจะเป็น #GATPAT65 #DEK65 #GATPAT และอื่น ๆ หากใครสนใจสามารถไปตามดูใน Hashtag เกิดขึ้นได้เช่นกัน

สำหรับการสอบ GAT/PAT ในทุก ๆ ปีนั้นมักมีประเด็นหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นคล้าย ๆ กันเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการโกงข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบนั้นยากเกินไป หรือเกินสังเขปเนื้อหาที่ผู้เข้าสอบได้เรียนมา แล้วปัญหาทั้งหมดนี้มันเกิดจากอะไร อนาคตจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนอะไรอีก ผู้ที่จะเข้าสอบในครั้งต่อไปคงต้องจับตาดูกันต่อ ครั้งหน้า Real Smart จะนำเอา Data มาวิเคราะห์แล้วนำมาเล่าให้ฟังอีก

หากใครสนใจเทรนด์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อย่าลืมกดติดตาม Real Smart กันไว้นะ เพราะข้อมูลดี ๆ ต้องที่ Real Smart เท่านั้น