Skip links

สรุปบทเรียน สร้างผู้นำให้เป็นผู้นำ

Leadership-coaching

What is Team Leadership ภาวะผู้นําคืออะไร

ทำไมทักษะการเป็นผู้นำจึงสำคัญต่อองค์กร ?

Leadership Character ลักษณะความเป็นผู้นําดี

Building Superteam วิธีสร้างซูเปอร์ทีม

สรุปจากผู้เขียน

ผู้นำที่ดีคือกุญแจสำคัญที่จะนำพาธุรกิจให้ไปสู่ความสำเร็จ ภาวะผู้นำนั้นประกอบไปด้วยศาสตร์และศิลป์ ต้องใช้ทักษะทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ในการบริหารจัดการเนื้องานและบุคคลในทีมให้ทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นที่สุด

ในบทความนี้ผู้เขียนจึงได้สรุปเนื้อหาในหัวข้อ “Leadership Coaching สร้างผู้นำให้เป็นผู้นำ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส Real Marketing Manager #RMM ที่จัดขึ้นโดย RealSmart Academy โดยเนื้อหาในคลาสนี้สอนโดยคุณอัลเบิร์ท อัครเดช อุดมปัญญาวิทย์ จาก Albert.Academy 

What is Team Leadership ภาวะผู้นําคืออะไร

ภาวะผู้นำมี 3 ระดับ คือ นำตัวเอง Lead Self (Proactive), นำทีม  Lead team (Empowering People), และนำผู้นำ Lead Leader (Lead Business) โดยการนำตัวเองนั้นเกิดขึ้นเมื่อเราทำงานคนเดียว ภาวะผู้นำแง่ของการนำตัวเองหมายถึง การบริหาร วิเคราะห์ และพัฒนาตนให้ดี แต่เมื่อการทำงานมาถึงระดับที่ต้องมีการนำผู้อื่นหรือนำทีมให้ไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี การบริหารจัดการหรือแม้แต่ทักษะที่ใช้ก็จะมีความแตกต่างจากการนำตนเองไปอีกแบบ ซึ่งบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะที่สำคัญของการนำทีมให้ผู้อ่านได้นำไปปรับใช้กัน 

การเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ในการนำทีมนั้นสำคัญ เพราะคนในทีมแต่ละคนมีบุคลิกภาพ, พื้นหลัง, หรือนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะแตกต่างจากเราโดยสิ้นเชิงทำให้เราไม่สามารถใช้กลยุทธ์เดียวกับที่ใช้นำตัวเองได้ 

นอกจาก  “การนำตัวเอง” และ “การนำทีม” ที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ขั้นสูงสุดของภาวะผู้นำ ก็คือ การนำธุรกิจและองค์กร หรือที่เรียกว่า “การนำผู้นำ” นั่นเอง ซึ่งทักษะในส่วนนี้ หากผู้อ่านท่านใดสนใจอยากศึกษาเพิ่มเติม ผู้เขียนขอแนะนำให้ไปติดตามเกร็ดความรู้ได้จาก Albert.Academy

ทำไมทักษะการเป็นผู้นำจึงสำคัญต่อองค์กร ?

ในการจะสร้างให้ธุรกิจเติบโตมากกว่าเดิมได้นั้น ทักษะการเป็นผู้นำเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากเราทำทุกอย่างเอง แม้จะทำได้ดีประหนึ่งซูเปอร์แมน แต่สุดท้ายก็จะต้องพบกับทางตันด้วยข้อจำกัดจากตนเองอยู่ดี ไม่ว่าจะเป็นเวลาอันจำกัด หรือการบริหารจัดการงานหลาย ๆ อย่างที่จะทำได้ยากลำบากขึ้นเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ดังนั้นในการจะขยายงานและธุรกิจให้เติบโตได้มากขึ้น ผู้นำควรเริ่มแกะตัวเองออกมาจากงานที่ทำอยู่และกระจายงานให้ทีมทำอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนจาก Superman ให้เป็น Super Team เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยที่ตัวผู้นำเองก็ยังมีเวลาส่วนตัว และกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราสามารถบรรลุสู่เป้าหมายนี้ได้ก็คือ Leadership Skills หรือ ทักษะการเป็นผู้นำนั่นเอง

Leadership Character ลักษณะความเป็นผู้นําดี

หน้าที่ของผู้นำที่ดีคือการทำให้ทีมเห็นเป้าหมายเดียวกันแล้วพาทีมไปสู่เป้าหมายด้วยกัน

การเป็นผู้นำนั้นมีหลายระดับ ตั้งแต่ First Level คือผู้ที่เพิ่งเริ่มมีทีม, Mid Level คือระดับที่เริ่มคุมทั้งแผนก, ไปจนถึง Executive ซึ่งเป็นระดับที่คุมทั้งองค์กรให้ขับเคลื่อนตาม Strategy  

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น พื้นฐานเบื้องต้นของการเป็น Leader นั้น คือการแกะเนื้องานตัวเองออกมาบริหารทำเองให้น้อยลงแล้วให้คนอื่นทำ เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมามากขึ้น ดังนั้น Mindset แรกที่สำคัญที่ผู้นำควรมีคือการ “ทำให้เนื้องานออกมาจากทีม ไม่ใช่ตัวเอง” โดยข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นกับผู้นำหลาย ๆ คน คือการให้ความสำคัญกับการทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีมากเกินไปจนลงมือทำเอง ซึ่งตรงนี้เองเป็นข้อผิดพลาดสำคัญเพราะทำให้ทีมไม่เกิดการพัฒนาและตัวผู้นำก็ไม่สามารถถอดงานออกจากตัวเองได้และกลับมาเป็น Superman เหมือนเดิม แทนที่จะเป็น Super Team

การที่จะทำให้ผลลัพธ์หรือเนื้องานออกมาจากทีมนั้น สิ่งที่ผู้นำจะต้องทำก็คือ Motivate ทีม, สื่อสารให้ชัดเจน, อธิบายงานให้เคลียร์ให้ทีมเข้าใจ, เฝ้าสังเกตุงานที่ได้, และช่วยแก้ปัญหาเมื่อทีมมีปัญหา

นอกจากนี้ในคลาสยังมีการกล่าวถึงหนึ่งในกฎของผู้นำที่น่าสนใจคือ กฏของฝาครอบ คือหากผู้นำมีความรู้ความสามารถที่สูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงาน ทีมงานก็จะเก่งได้มากที่สุดได้ถึงระดับเทียบเท่ากับผู้นำ แต่หากตัวผู้นำไม่ได้พัฒนาความรู้ความสามารถจนทำให้ทีมเก่งกว่าตนเองแล้ว ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมี 2 อย่างคือ

1. ตัวผู้นำจะไปกดศักยภาพของทีมให้หยุดพัฒนาหรือ

2. ผู้ที่เก่งกว่าผู้นำก็จะออกจากทีมไป ดังนั้นผู้นำต้องมีทักษะที่สูงกว่าทีม

สิ่งหนึ่งที่เราควรตระหนักคือในการเป็นผู้นำก็คือ ทีมจะดีได้นั้นเกิดจากผู้นำ และในทางเดียวกัน หากทีมทำงานไม่มีประสิทธิภาพก็เกิดจากผู้นำเช่นกัน อาธิ หากคนในทีมทำผิด ทำไม่ดี แล้วผู้นำไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งสอนเพื่อให้เกิดการปรับปรุงก็เท่ากับว่าผู้นำอนุญาตให้พฤติกรรมผิด ๆ นั้นเกิดขึ้นในทีมได้นั่นเอง นอกจากนี้ เราควรคำนึงไว้เสมอว่าหากอยากสร้างผู้นำให้เกิดขึ้นในทีม เมื่อเจอคนที่มีคุณสมบัติผู้นำ กล้าคิดกล้าทำ มีความมั่นใจ นั่นหมายความว่า มีโอกาสที่เขาจะคิดต่างจากเรา ถ้าเราเอาความรู้หรือประสบการณ์ตัวเองไปปิดกั้นจะกลายเป็นฝาครอบที่ปิดโอกาสไม่ให้เขาเติบโต ซึ่งเมื่อบุคคลอยู่ในฝาครอบ  2 อย่างที่เขาจะแสดงออกคือ อยู่เฉยๆ เฉื่อยๆ หรือออกจากทีมไปเลย ดังนั้นการเป็นผู้นำที่ดีตามกฎของฝาครอบก็คือการที่เราสามารถบริหารจัดการให้คนในทีมได้มีโอกาสเติบโตไปพร้อม ๆ กับทำงานออกมาได้มีประสิทธิภาพด้วย

Building Superteam วิธีสร้างซูเปอร์ทีม

ในการจะสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ปัญหาหลัก ๆ ที่ทำให้ผู้นำส่วนมากไม่สามารถพาทีมไปเป็น Super Team ได้คือ การที่ผู้นำกลัวงานผิดพลาด จึงเอางานมาทำเองเนื่องจากว่าตัวเองทำได้ดีกว่าและเร็วกว่าให้คนในทีมทำ ทำให้ไม่สามารถถอดเอางานออกจากตัวเองได้ และทีมก็ไม่เกิดการพัฒนา ดังนั้นในบทเรียนนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนทั้ง 4 ที่จะทำให้ผู้นำสามารถนำพาทีมให้ไปเป็น Super Team ได้  ดังนี้

4-Step-Super-Team

จากภาพจะเห็นได้ว่าขั้นตอนทั้ง 4 มีดังต่อไปนี้คือ

1.Hire Talent People of High Character หรือ การ Put the Right Man on the Right Job นั่นเอง

ซึ่งก็คือการเลือกใช้คนที่มีความสามารถและนิสัยเหมาะสมกับงาน โดยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้จากการสร้างระบบหาคนที่ดี ถามตัวเองก่อนว่าต้องการใครมาทำตำแหน่งอะไรเพื่อวาง Criteria ที่เหมาะสมเป็นเกณฑ์ในการหาคนที่ใช่

2.Clarify Goals, Objectives, & Vision คิด Criteria  Clear Goal 

คือการ Clarify โจทย์และสื่อสารความคาดหวังให้ชัดเจน ให้คนในทีมเห็นเป้าหมายเป็นภาพเดียวกับเรา นอกจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว การเป็นผู้นำที่ดีก็ควรมีการวางแผนในการทำงานที่ดีด้วย โดยเฉพาะเมื่อถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง ผู้นำอาจจะต้องพบกับปัญหากับความเยอะของงาน สิ่งสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้คือการจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยกฎ Rock, Pebble, Sand ตามภาพด้านล่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากเราโฟกัสที่งานด่วนหรืองานประจำในระดับปฏิบัติการมากเกินไปก็เปรียบเสมือนกับการใส่ทรายและกรวดเต็มโหลจนไม่มีพื้นที่ให้กับก้อนหินใหญ่ที่สำคัญ ซึ่งก็เปรียบเสมือนกับการไม่มีเวลามาโฟกัสการบรรลุเป้าหมายใหญ่ขององค์กรนั่นเอง

3.Train Process and Procedure 

กระบวนการขั้นตอนการทำงานหรือ Process ที่มีประสิทธิภาพนั้น นับว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราทำงานให้ออกมามีคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่การทำงานมีความผิดพลาดเกิดขึ้น สิ่งสำคัญที่ผู้นำควรวิเคราะห์เป็นอันดับแรก คือ กระบวนการทำงานที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดมากกว่าตัวบุคคลที่ทำงานพลาด และหน้าที่ที่สำคัญของผู้นำที่ดี ก็คือ การคิดหากระบวนการทำงานที่เรียกว่า Proven Process หรือวิธีทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยมีผลลัพธ์ที่สำเร็จมาสนับสนุนและนำไปสื่อสารแนะนำให้คนในทีมเข้าใจเพื่อที่จะได้ปฏิตามขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

4.Empower Employees to Make Decisions

ในส่วนขั้นตอนสุดท้ายของการสร้าง Super Team นั้น เป็นเรื่องของคุณสมบัติที่ผู้นำที่ดีควรมี คือการคอยเสริมสร้างแรงจูงใจ, กำลังใจ, และพลังงานบวกให้กับทีมเพื่อให้ทีมอยู่เสมอ เพื่อให้ทีมมีพลังใจในการเรียนรู้เติบโตและสามารถบรรลุทั้งเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายองค์กรได้ดี

นอกจากนี้  ในคลาสเรียนคุณอัลเบิร์ทยังมีเวิร์กชอปมากมายให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด (Thought Provoking) และหารือกันในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้นำในการทำงานจริง ๆ  พร้อมทั้งยังมีแบบทดสอบให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อฝึกศักยภาพความเป็นผู้นำกันอย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์เลยทีเดียว 

สรุปจากผู้เขียน 

อย่างที่ผู้เขียนได้กล่าวไปในบทนำแล้วว่า ภาวะผู้นำนั้นถือเป็นทักษะสำคัญที่ทุกองค์กรต่างก็ต้องการ เพราะผู้นำที่ดีย่อมพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการเป็นผู้นำและหนทางแห่งการสร้าง Super Team ที่กล่าวไปในบทเรียนนี้ ถือว่าเป็นพื้นฐานความรู้ที่ผู้อ่านหลายท่านอาจจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ่อยแล้ว แต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานจริงก็อาจจะลืมหลักและวิธีคิดบางอย่างไป ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้ทบทวนภาพรวมของภาวะผู้นำที่ดี และสามารถนำไปปรับใช้กับทีมงานในองค์กรของตัวเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถสร้าง Super Team ให้เกิดขึ้นในองค์กรได้