Skip links

Ep.6 Real Impact Award X กรมประชาสัมพันธ์“ทะเลเพื่อชีวิต” ความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

Real Impact Awards x PTTEP

✅ปตท.สผ. (PTTEP) เจ้าของโครงการทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) บอกชัดว่าองค์กรดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมหาสมุทรเพราะการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในทะเล จึงเป็นที่มาของกำเนิดความคิดด้านความยั่งยืนที่มีผลต่อทั้งธุรกิจและทุกภาคส่วนที่กิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเข้าไปเกี่ยวข้อง

🌊“ทะเลเพื่อชีวิต” เริ่มต้นในปี 2563 ตั้งเป้าดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและสภาพแวดล้อมทางทะเล โครงการได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล Real Impact Awards 2565 ประเภทรางวัลสำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีการดำเนินงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม กล่าวได้ว่าเป็นโครงการที่มีการพูดถึงมากในสื่อโซเชียลสะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ที่ส่งผลเชิงบวกโดยตรงกับผู้คนและสังคมจึงทำให้เกิดการมีส่วนร่วม (engagement) ในทุกรายละเอียดของการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องและต่อไป

🐳“ทะเลเพื่อชีวิต” มีงานหลัก 3 ส่วนประกอบด้วย 1.กระบวนการผลิตที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ม 2.การตรวจติดตามสุขภาพของมหาสมุทรและความหลากหลายทางชีวภาพ 3.การฟื้นฟูดูแลและอนุรักษ์ทะเลไทยอย่างเป็นรูปธรรม เช่น แหล่งเรียนรู้ใต้ทะเล ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ การอนุรักษ์เต่าทะเล การจัดการขยะทะเล การปลูกปล่าชายเลน การจัดทำแนวเขตอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและบ้านปลา การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

คุณบุษบรรณ จีนเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการบันทึกสถานการณ์ เราจึงขอเชิญชวนรับฟังรายละเอียดแนวคิด การดำเนินโครงการที่สร้าง Impact และการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้สังคมไทยพัฒนาต่อไปบนแนวทางแห่งความยั่งยืนโดยกิจกรรมทั้งหมดล้วนมุ่งเป้าไปที่การสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นและความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล รวมทั้งเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนในบริเวณ 17 จังหวัดรอบอ่าวไทยตั้งแต่พื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก ไล่เรื่อยตลอดโค้งปากอ่าวก.ไก่ ลงมาถึงชายฝั่งทะเลตลอดด้ามขวานไทย

🎉ขอขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ Real Impact Awards 2565 ผ่านรายการ บันทึกสถานการณ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น.- 09.00 น. สามารถติดตามชมและรับฟังได้ทุกช่องทางทั้งวิทยุ FM 92.5 MHz / AM 891 KHz ไลฟ์เฟซบุ๊ก และดูย้อนหลังได้ทางยูทูปรายการบันทึกสถานการณ์