Skip links

ชนะใจผู้บริโภคด้วยเครื่องมือ AI ช่วยทำการตลาดออนไลน์ 2023

AI-Tools-Help-marketer-create-online-marketing-plan

เลือกอ่านตามหัวข้อ

เทรนด์การใช้เครื่องมือ AI ในประเทศไทย

เครื่องมือ AI ช่วยทำการตลาดออนไลน์ด้านไหนได้บ้าง?

ต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนเริ่มใช้งานเครื่องมือ AI?

ตัวอย่าง 5 เครื่องมือ AI Marketing ฟรี ที่คนทั่วไปก็ใช้ได้

สรุปการใช้เครื่องมือ AI ทำการตลาดออนไลน์

เทรนด์การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) เพื่อช่วยงานต่าง ๆ ของมนุษย์ให้ง่ายขึ้น เป็นเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด ถึงขนาดที่ Dr. Lisa Su CEO ของ AMD ยังกล่าวในงาน Adobe Summit 2023 ว่า “AI คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในอีก 10 ปีข้างหน้า” สำหรับเหล่านักการตลาด สิ่งที่ต้องปรับตัวและเริ่มใช้งานในปี 2023 นี้ คือการใช้เครื่องมือ AI ในการทำการตลาด (AI Marketing) ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์และตัดสินใจจากข้อมูลจำนวนมากแบบอัตโนมัติที่รวดเร็วและแม่นยำกว่ามนุษย์ นำเสนอสิ่งที่ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น

เทรนด์การใช้เครื่องมือ AI ในประเทศไทย

อ้างอิงจากข้อมูล Thailand’s MarTech Report 2023 ที่สรุป Insights การใช้เทคโนโลยีทางการตลาด (MarTech) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นภาพใหญ่ของเครื่องมือการตลาด จะเห็นว่าองค์กรในประเทศไทย มีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนเครื่องมือที่ใช้ในองค์กรจากเดิมอีก 5-6 เครื่องมือ และ 75% ของผู้ให้สัมภาษณ์คิดจะเพิ่มสัดส่วนงบประมาณสำหรับ MarTech มากขึ้นอีกในอนาคต ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงความต้องการใช้งานเครื่องมือที่สูงขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่มีการแข่งขันสูง โดยเป้าหมายการใช้งาน MarTech 4 อันดับแรก ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล, การเก็บข้อมูล, การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาด และการเพิ่มยอดขาย

เป้าหมายการใช้งานที่องค์กรในประเทศไทยต้องการเหล่านี้ ล้วนต้องมีการวิเคราะห์เพื่อสรุปข้อมูลจำนวนมากและแนะนำหรือตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถนำ AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการได้ทั้งสิ้น เราจึงเริ่มเห็นเครื่องมือบางตัวที่มีฟังก์ชัน AI เพิ่มเข้ามา และมี Features หลากหลายขึ้นกว่าเครื่องมือที่ยังไม่มี และ AI ยังเป็นสิ่งที่องค์กรต่างให้ความสนใจทดลองใช้งานเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นแนวโน้มของเครื่องมือ AI ในประเทศไทยที่จะกลายเป็นมาตรฐานการใช้งานขั้นพื้นฐานในแต่ละองค์กรอย่างแน่นอน

เครื่องมือ AI ช่วยทำการตลาดออนไลน์ด้านไหนได้บ้าง?

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเพียงบางส่วนที่สามารถสรุปให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า AI สามารถช่วยเหลือการตลาดออนไลน์ด้านไหนบ้าง เพราะยังมี AI Marketing ใหม่ ๆ เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์นักการตลาดในจุดที่คาดไม่ถึงอย่างต่อเนื่อง

1. การสร้างสรรค์คอนเทนต์และสื่อการตลาด

ช่วยลดระยะเวลาในการสร้างสรรค์งาน Concept หรืองานคิดขั้นต้น เช่น Storyboard โฆษณา, โครง Presentation, การร่างบทความ, การวาง Layout Artwork งานออกแบบ, การสร้าง Mockup ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งหมดนี้เครื่องมือ AI สามารถจัดการให้ได้เพียงป้อนข้อมูลความต้องการ และจัดการปรับแต่งไม่กี่คลิก

2. การ Optimize แผนการตลาด, คอนเทนต์, SEO

ช่วยปรับปรุงและพัฒนาจากข้อมูลที่นักการตลาดมีอยู่ให้ดีขึ้น หรือเป็นไปตามหลักการที่เครื่องมือ AI นั้นเชี่ยวชาญ เช่น การ Personalize โฆษณาออนไลน์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายขึ้น, การปรับงบประมาณที่ใช้ในสื่อโฆษณาโซเชียลและ SEM ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด, การปรับบทความให้การใช้ภาษาเป็นบุคลิกที่นักการตลาดต้องการ, การปรับปรุง Keyword ที่ใช้ในเว็ปไซต์หรือบทความเพื่อการทำ SEO ให้ติดอันดับดีขึ้น

Albert.ai - Ads optimize AI marketing tool
ตัวอย่างเครื่องมือ Albert ที่ช่วยลดขั้นตอนการกำหนดสื่อและทดสอบประสิทธิภาพโฆษณา ให้นักการตลาดมีเวลาวางแผนกลยุทธ์และนวัตกรรมมากขึ้น

3. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหา Insights ทางการตลาด

ช่วยลดเวลาในการรวบรวมข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมในโลกออนไลน์ ที่ปกตินักการตลาดต้องทำด้วยตัวเอง โดยเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือ AI เช่น Social Listening Tool, Data Tracking Tool เก็บข้อมูลที่กำหนดและจัดการข้อมูลออกมาเป็น Report หรือ Visualization Dashboard เพื่อแสดงแนวโน้มหรือ Insights ได้อย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ

4. ลดระยะเวลาการทำงานด้วย Marketing Automation

ช่วยลดกิจกรรมซ้ำ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำการตลาดออนไลน์ รวมถึงประสานงานในองค์กร ด้วยการให้เครื่องมือ AI เชื่อมต่อการทำงานระหว่างโปรแกรมตามเงื่อนไขที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ เช่น ส่งอีเมลโฆษณาไปยังลูกค้าเมื่อลูกค้าลงทะเบียนผ่านเฟสบุคโดยมีเนื้อหาแยกตามอาชีพที่เลือก, บันทึกข้อมูล leads จากหลาย ๆ สื่อลง Google Sheet และแจ้งทีมงาน เป็นต้น

Zapier - Automation Ai marketing tool demo
ตัวอย่างเครื่องมือ Zapier ที่จัดการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมเพื่อลดกิจกรรมซ้ำ ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

5. Chatbot

Chatbot ถือเป็น Automation รูปแบบหนึ่ง แต่ต้องขอแยกออกมาเพราะเป็นบริการที่นิยมมากสำหรับร้านค้าออนไลน์ในประเทศไทย ซึ่งอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้ว เช่น ระบบ Auto Message ตามเงื่อนไขของ Facebook หรือ LINE OA เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยลดภาระการตอบคำถามซ้ำ ๆ และช่วยเหลือลูกค้าได้ตลอด 24/7 นั่นเอง โดยเครื่องมือ AI ในกลุ่มนี้ จะมีความโดดเด่นเสริมจากระบบพื้นฐานของแพลตฟอร์มยิ่งขึ้น เช่น สามารถรวมทุกช่องทางการสื่อสารไว้ในที่เดียวกัน และกำหนดรูปแบบการตอบที่ฉลาดยิ่งขึ้นตามความละเอียดของคำถาม สามารถแนะนำสินค้า หรือจัดการเชื่อมต่อระบบสินค้า การชำระเงิน และแจ้งเตือนเรื่องกำหนดการต่าง ๆ ให้ลูกค้าได้อย่างอัตโนมัติ

ต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนเริ่มใช้งานเครื่องมือ AI?

  • กำหนดเป้าหมายหรือจุดประสงค์การใช้งานเครื่องมือ AI : ควรกำหนดประเภทหรือเรื่องที่ต้องการใช้งานให้ชัดเจน เพื่อให้ได้เครื่องมือเฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพกว่า เช่น ปรับปรุงคุณภาพการเขียนบทความบนเว็ปไซต์, พัฒนาคุณภาพการกำหนดกลุ่มเป้าหมายบน Google Ads เป็นต้น
  • ค้นคว้าหาเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมกับองค์กร : ประเมินจากจำนวนทีมงานที่ใช้และงบประมาณที่มี โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ดีหรือแพงที่สุด แต่เป็นเครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งานของทีมงาน เข้ากับรูปแบบการทำงานหรือฐานข้อมูลที่องค์กรมีอยู่แล้ว
  • ทดลองใช้งาน และฝึกฝนทีมงานให้มีความเข้าใจด้านข้อมูล : ติดต่อฝ่ายขายเพื่อนำมาทดลองใช้กับองค์กร โดยต้องให้ทีมงานเรียนรู้การใช้งานตามจุดประสงค์ทั้งหมด เข้าใจการจัดการข้อมูล ทั้งนำเข้าและนำออกไปใช้งานต่อ และที่สำคัญต้องเข้าใจว่า จะป้อนข้อมูลฝึกฝน AI ให้ฉลาดขึ้นได้อย่างไรบ้าง โดยรูปแบบหนึ่งที่นิยมในปัจจุบัน คือการเขียนข้อความอธิบายโดยละเอียด เพื่อสื่อสารกับ AI ให้สร้างผลลัพธ์ออกมา หรือที่เรียกว่าการ Prompt

ตัวอย่าง 5 เครื่องมือ AI Marketing ฟรี ที่คนทั่วไปก็ใช้ได้

หลังจากอ่านประโยชน์อันมากมายแล้ว แน่นอนว่าทาง RealSmart ต้องเตรียมตัวอย่างเครื่องมือฟรี ใช้งานง่าย ให้เหล่านักการตลาดได้ทดลองใช้กันอีกเช่นเคย โดยคัดสรรกลุ่ม Generative AI ที่สามารถสร้าง ข้อความ, ภาพ, เสียง, วิดีโอ ได้ผ่านการพิมพ์ Prompt ความต้องการของเราลงไปไม่กี่คำเท่านั้น

1. ChatGPT

กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จุดกระแสความนิยมการใช้งาน AI สำหรับคนทั่วไป ที่สามารถช่วยงานได้หลากหลายสาขาอาชีพ เพียงพูดคุย สอนข้อมูลที่จำเป็นระหว่างการสนทนา และตั้งคำถาม ซึ่งรองรับทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ถ้าอยากรู้ว่าสามารถช่วยงานการตลาดออนไลน์อย่างไรได้บ้าง เราลองถามเจ้าตัวเลยดีกว่า

ChatGPT answers marketers question
ตัวอย่างการตั้งคำถามกับ ChatGPT

2. Canva – Magic Design และ Magic Writing

เครื่องมือทำรายงานและออกแบบที่นิยมในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา Gen Z ซึ่งเพิ่งมีอัพเดทครั้งใหญ่ เพิ่มโหมด “Magic Design” และ “Magic Writing” ที่สามารถช่วยนักการตลาดทำ Artwork ภาพหรือวิดีโอพร้อมร่างข้อความลงสื่อโซเชียลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่อัพโหลดรูปที่ต้องการลงไป แล้วระบบจะจัด Template ที่เหมาะกับภาพที่อัพโหลดให้โดยอัตโนมัติ ที่สำคัญรองรับภาษาไทยด้วย

Canva with new "Magic Design" and "Magi Writing"
โหมด Magic Design ของ Canva ที่ช่วยออกแบบ Custom Artwork ตามรูปและสไตล์ที่เลือกโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่แค่การเลือก Template แล้วปรับเองอีกต่อไป

3. Simplified

เป็นเครื่องมือที่แนะนำกันในต่างประเทศ โดยเน้นเฉพาะสำหรับการทำการตลาดออนไลน์มากขึ้น มีความสามารถในการช่วยเขียน Script การถ่ายทำ Tiktok, เขียน Content เลือกรูปภาพวางให้เหมาะกับขนาดสื่อบนโซเชียลต่าง ๆ โดยมีสื่อให้เลือกใช้ครบถ้วนทั้งภาพ วิดีโอ เสียงพากย์ AI เพลงประกอบ และเครื่องมือตัดต่อวิดีโอบนเว็ปไซต์ได้เลย โดยอีกฟังก์ชันที่แนะนำคือ AI Presentation ที่สร้างพรีเซ็นต์การตลาดนับสิบหน้า ด้วยการอธิบายเพียงประโยคเดียว แต่ได้ผลลัพธ์ที่ใช้ต่อยอดได้เลย

Simplified including generate with AI mode
Simplified โหมด Generate with AI ที่มีรายละเอียดข้างในให้เลือกอีกจำนวนมาก

4. Bing Image Creator

หากเคยคุ้ยเคยกับ Midjourney กันมาบ้างแล้ว ขอแนะนำเครื่องมือทางเลือกสำหรับสร้างภาพจากทาง Microsoft ที่เปิดให้ใช้งานฟรี โดยสร้างตัวเลือกให้ครั้งละ 4 ภาพ ในสัดส่วน 1:1 ซึ่งจากการใช้งานพบว่า สามารถสร้างงาน Concept Artwork ที่เกี่ยวกับโฆษณาออกมาตามสไตล์ของสื่อโซเชียล หรือ e-commerce ที่ระบุได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว

Microsoft Bing - free AI Image Creator

5. Copy.ai

เครื่องมือสำหรับนักการตลาดสาย Copy Writer โดยเฉพาะ มีการผสมผสานระบบ Chat กับ AI เพื่อการรวบรวมข้อมูลก่อนเริ่มเขียนบทความ และมี Prompt สำเร็จรูปเตรียมไว้ให้สำหรับงานคอนเทนต์ที่เรียกได้ว่าทุกรูปแบบ ตั้งแต่ เว็ปไซต์, ข่าว, โพสต์บนสื่อโซเชียล, ข้อมูลบริษัท, ข้อมูลผลิตภัณฑ์, โฆษณา, อีเมลการตลาด

Copy.ai - AI marketing tool for Copy writer

สรุปการใช้เครื่องมือ AI ทำการตลาดออนไลน์

เมื่ออ่านถึงตรงนี้แล้ว เชื่อว่านักการตลาดหลาย ๆ ท่าน คงได้ลองใช้เครื่องมือ AI ดูไปบ้างแล้ว และสัมผัสได้ถึงประโยชน์และโอกาสใหม่ ๆ ที่เครื่องมือเหล่านี้สร้างขึ้นมา ทั้งการช่วยสร้างไอเดียใหม่ แนะนำวิธีที่ไม่เคยนึกถึง เคยใช้เวลาในการคิดมากกว่านี้ หรือช่วยนำความคิดในหัวมาทำให้กลายเป็นรูปภาพ เพื่อนำไปใช้คุยกับครีเอทีฟ, กราฟิก หรือลูกค้าให้เข้าใจไอเดียได้ง่ายขึ้น

ซึ่งทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเครื่องมือ MarTech สาย AI เท่านั้น เราอาจยังต้องปรับแต่งสิ่งที่ AI สร้างออกมาอีกพอสมควรกว่าจะนำไปใช้งานได้จริง แต่ RealSmart ในอีกไม่กี่ปี ทุกท่านจะได้เห็นนวัตกรรม AI marketing ที่ใช้งานได้จริงทันทีและตอบโจทย์นักการตลาดอีกมากมาย ต้องคอยติดตามกันนะครับ