Skip links

ฟังเสียงผ่าน Facebook กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โพสต์เวลาไหนถึงจะติดเทรนด์?

เชื่อว่าแอดมินเพจและนักการตลาดทุกคนต้องเคยอ่านบทความอย่าง  “โพสต์ช่วงเวลาไหนดีที่สุดบน Social media ประจำปี 20XX” ที่อาจสรุปมาจากต่างประเทศ และได้นำมาตั้งเวลาโพสต์ตามบทสรุป แต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลับไม่ได้ติดเทรนด์อย่างที่คาดหวังไว้ เพราะข้อมูลที่สรุปมานั้น อาจมีตัวแปรที่ถูกนำมาคำนวณกว้างเกินไป อย่างข้อมูลทั่วโลก ทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม จนนำมาใช้ไม่ได้กับเพจหรือกลุ่มธุรกิจที่เราทำอยู่

ในบทความนี้ RealSmart จะชวนทุกคนไปหา “ช่วงเวลาโพสต์ที่จะติดเทรนด์” ช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาแบบเฉพาะเจาะจงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากเสียงของคนไทยใน Facebook ด้วย Real Listening ซึ่งเป็น Social listening tool เฉพาะของเรา ผ่าน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ตั้งคำถาม กำหนดหลักการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลลัพธ์

เริ่มจากการตั้งคำถาม เราสนใจ 3 มุมมองด้วยกัน ได้แก่

1.เพจแบรนด์ได้รับ Engagement สูงสุดช่วงเวลาไหน?

2.เพจอินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่ใช่แบรนด์ ได้รับ Engagement สูงสุดช่วงเวลาไหน?

3.ผู้บริโภคเข้าไปมีส่วนร่วมกับโพสต์ต่าง ๆ สูงสุดช่วงเวลาไหน?

โดยเหตุผลที่ต้องแบ่งเป็น 3 คำถาม เพราะกลุ่มเพจแบรนด์และเพจอินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ ในขณะที่กลุ่มผู้บริโภคเป็นผู้เลือกอ่านคอนเทนต์เหล่านั้น แต่ละกลุ่มจึงมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน การมองข้อมูลในหลาย ๆ มุมมอง จะทำให้เห็น Insight ที่ครอบคลุม และสามารถนำไปใช้ตามจุดประสงค์ที่ละเอียดได้มากขึ้น เช่น ต้องการจ้างโพสต์กิจกรรมบนเพจอินฟลูเอนเซอร์ในเวลาที่ผู้บริโภคจะมีส่วนร่วมสูงสุด แต่ไม่ซ้อนทับกับเวลาที่เพจแบรนด์อื่น ๆ นิยมโพสต์ เป็นต้น

ในขั้นถัดไป เรากำหนดหลักการเก็บข้อมูลหรือ Methodology ในการเลือกหาเสียงส่วนใหญ่ และระยะเวลาที่มากพอมาใช้อ้างอิงได้ ด้วยวิธีดังนี้

  • เลือกเพจแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ 10 อันดับที่มี Engagement สูงสุดในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาด้วย Social listening tool
  • เลือกเพจอินฟลูเอนเซอร์ที่กล่าวถึงแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ 10 อันดับที่มี Engagement สูงสุดในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาด้วย Social listening tool
  • เลือกเสียงจากผู้บริโภคที่กล่าวถึงหรือมีส่วนร่วมกับแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา ผ่านการ filter ด้วยเครื่องมือ Social listening tool 

ขั้นสุดท้าย วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้ทั้ง 3 มุมมอง โดย Real Listening จะช่วยสรุปข้อมูลออกมาเป็นกราฟ แสดงให้เห็น เวลา วัน และช่วงวันเวลาใดของสัปดาห์ ที่ได้รับ Engagement สูงที่สุด ดังนี้

1.มุมมองเพจแบรนด์

จะเห็นได้ว่า ช่วงเวลา 20:00, 17:00, 9:00 ช่วงวันพุธ, วันศุกร์ จะได้รับ Engagement สูงมาก และช่วงที่โพสต์ของเพจแบรนด์ได้รับ Engagement สูงสุดประจำสัปดาห์ คือ 20:00 ของวันพฤหัสฯ และ 17:00 ของวันศุกร์

2.มุมมองเพจอินฟลูเอนเซอร์

จะเห็นได้ว่ามีความกระจายตัวของ Engagement มากกว่าเพจแบรนด์ โดยช่วงเวลา 9:00, 20:00 ช่วงวันพุธ, วันจันทร์, วันศุกร์ จะได้รับ Engagement สูงมาก และช่วงที่โพสต์ของเพจอินฟลูเอนเซอร์ได้รับ Engagement สูงสุดประจำสัปดาห์ คือ 9:00 และ 20:00 ของวันพุธ

3. มุมมองผู้บริโภค

จะเห็นได้ว่า ช่วงเวลา 10:00, 12:00, 13:00, 17:00 ช่วงวันพุธ, วันศุกร์ จะได้รับ Engagement สูงมาก และช่วงที่ผู้บริโภคเข้าไปมีส่วนร่วมกับโพสต์ดีที่สุดประจำสัปดาห์ คือ 12:00 ของวันอังคาร และ 10:00 ของวันพุธ

จากผลลัพธ์ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าครึ่งปีที่ผ่านมา ด้านช่วงเวลา ฝั่งเพจแบรนด์มี Engagement สูงที่สุดตอนคนกลับถึงบ้านแล้ว (20:00) แต่ฝั่งเพจอินฟลูเอนเซอร์และผู้บริโภค มี Engagement สูงที่สุดตอนเริ่มงาน (9:00-10:00) ด้านช่วงวัน ทั้ง 3 กลุ่ม มี Engagement ดีที่สุดในวันพุธ รองลงมาคือวันศุกร์ ส่วนเพจอินฟลูเอนเซอร์จะมีวันจันทร์ที่โดดเด่นขึ้นมาด้วย และข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างคือ วันเสาร์เป็นวันที่ฝั่งผู้บริโภคให้ความสนใจน้อยที่สุดจึงควรหลีกเลี่ยงโพสต์ประเภทกิจกรรมร่วมสนุก

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเร็ว ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เท่านั้น หากมีเวลายังสามารถเพิ่มจำนวนของเพจ หรือกรอบของเวลา เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉลี่ยที่แม่นยำยิ่งขึ้น Real Smart ยังมีมุมมองอื่น ๆ จากการใช้เครื่องมือ MarTech และ Real Listening มาวิเคราะห์แพลตฟอร์ม และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้อีกมากมาย โปรดติดตาม