Skip links

ความรู้สึกของคนไทยในโลกออนไลน์กับประเด็นการสอบ GAT-PAT65

การสอบ GAT/PAT สำหรับนักเรียนที่อยู่ช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 6 นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะคะแนนสอบที่ได้ออกมานั้นเปรียบเสมือนใบเบิกเส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ แต่ปัญหาใหญ่ของการสอบครั้งล่าสุด คือ ข้อสอบหลุดออกมา และมีการแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งกลายเป็นประเด็นใหญ่กันเลยทีเดียว รวมไปถึงประเด็นต่าง ๆ เกิดขึ้นตามมาจากการสอบครั้งนี้

Real Smart ได้รวบรวมข้อมูลจากในโซเชียลมีเดียผ่าน Social Listening ทั้งในส่วนของความคิดเห็น มุมมอง ความรู้สึก รวมถึงประเด็นที่ได้รับความสนใจจากคนไทยในโลกออนไลน์ เรื่องราวได้ถูกรวบรวมไว้แล้ว ไปเริ่มกันเลย

เริ่มต้นกันที Timeline กันก่อน จากภาพจะเห็นได้ว่ากราฟจะพุ่งขึ้นในช่วง 2-3 วันแรก ซึ่งในวันที่ 2 มีนาคม 2565 มี Facebook ส่วนตัวท่านหนึ่ง ออกมาโพสต์รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT ปี65นี้ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าสอบ 

ต่อมาในวันที่ 3 มีนาคม 2565 มีผู้ Tweet ประกาศของ สทศ. ว่าจะมีการเลื่อนสอบ GAT/PAT หรือไม่ จากสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดอยู่ และในส่วนของการสอบ O-NET ของ ม.6 ที่ตรงกับการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พอดี จะเลื่อนไปสอบในวันที่ 29 มีนาคม 2565 แทน หลังจากนั้นกราฟก็ตกลง 

วันที่ 7 มีนาคม 2565 มี Twitter รายหนึ่ง Tweet แจกข้อสอบ Error 30 ข้อ พร้อมเฉลยให้ผู้เข้าสอบได้ทดลองทำก่อนเข้าสอบ GAT/ CU-TEP ทำให้มีผู้ Retweet จำนวนสูงพอสมควร จากนั้นในวันที่ 9 มีนาคม 2565 มี Twitter ส่วนตัว Tweet แนวข้อสอบ Error ของ GAT พร้อมกับเฉลยให้สำหรับผู้เข้าสอบได้เตรียมตัว 

ในวันที่ 12 มีนาคม 2565 กราฟเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และได้มี Facebook page : GAT Eng Thailand ได้โพสต์ระดับของคำศัพท์ใน CEFR ที่จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยตัดสินว่าข้อสอบนั้นยากหรือไม่ ทำให้มีคนแชร์โพสต์นี้จำนวนมาก

และวันที่ 13 มีนาคม 2565 ทาง Facebook page : Dek-D’s TCAS สอบติดไปด้วยกัน ได้โพสต์ว่า ในวันที่มีการสอบนั้นได้มีการส่งภาพข้อสอบ PAT1-2 จำนวน 7 ข้อ ลงใน application เพื่อหาคำตอบ แต่ผู้เข้าสอบไม่สามารถนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบได้ กลายเป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจขึ้นทันที และในวันเดียวกันมี Twitter ได้ Tweet ว่า 7 วันสุดท้ายก่อนการสอบ GAT/PAT ปี 64 ได้รวบรวมไฟล์ข้อสอบที่ผ่านมาให้ผู้เข้าสอบได้ทำเตรียมตัวก่อนไปสอบ 

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ทาง  Facebook page : Dek-D’s TCAS ได้โพสต์ถึงประเด็นของภาพข้อสอบ PAT1-2 ที่ถูกถ่ายออกมานั้น แต่ละข้อมีคะแนนสูงถึง 9 คะแนน ซึ่งคาดว่าไม่ได้ถ่ายจากโทรศัพท์ แต่อาจเป็นปากกา หรือกระดุมเสื้อมากกว่า ซึ่งมักทำเป็นกลุ่ม เพื่อนำข้อสอบออกมา

ตอ่มาวันที่ 15 มีนาคม 2565 มี Twitter ส่วนตัว Tweet ข้อความว่า ขอความร่วมมือจากผู้สอบคนอื่น ๆ เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้เข้าสอบภายในคืนนั้น เพื่อขอเลื่อนสอบออกไป เพราะมีผู้เข้าสอบติดเชื้อโควิดพอสมควรก่อนที่จะไปสอบ และวันที่ 16 มีนาคม 2565 ทาง Facebook page : GAT Eng Thailand ได้โพสต์แหล่งข้อมูลบทความที่ออกสอบ Reading ใน GAT Eng 65 ปีล่าสุด

ความคิดเห็นจากประชาชนส่วนใหญ่บนโลกออนไลน์เกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT 65

จากภาพรวมทั้งหมดคนไทยในโลกออนไลน์มองว่าการสอบ GAT/PAT ถือเป็นการวัดความรู้ของเด็ก ๆ เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกคณะที่ชอบ แต่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าข้อสอบ GAT/PAT ไม่สะท้อนการวัดผลที่มีคุณภาพ รวมถึงเนื้อหาที่ออกสอบ มักไม่ใช่เนื้อหาที่สอน กลายเป็นว่าไปเรียนกวดวิชาเพิ่มและยังได้ความรู้ความเข้าใจดีกว่าเรียนที่โรงเรียน  ซึ่งความคิดเห็นจากภาพรวมทั้งหมดจะเห็นว่าเป็นไปในเชิงลบแทบจะทั้งหมด

ต่อมาในส่วนของภาพรวมของความเห็น/ ความรู้สึกเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT 65

โดยคนส่วนใหญ่มีความเห็นไปในเชิงลบ (Negative Sentiment) มากที่สุด และตามมาด้วยความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) ที่มีจำนวนเยอะอยู่พอสมควร และความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment) นั้นน้อยสุด ต่อไปเรามาเจาะลึกลงไปในความรู้สึกแต่ละอันกันว่าคนไทยในโลกออนไลน์นั้นรู้สึกอย่างไร

ในส่วนของความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment) มีเพียง 6% มองว่าการสอบ GAT-PAT ถือเป็นการวัดความรู้ของเด็ก ๆ เพื่อที่จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกคณะที่ชอบและถนัดของแต่ละคนได้

ความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 24% บอกว่าผู้เข้าสอบทุกคนต้องทำตามกฎระเบียบ และข้อสอบควรเป็นไปตามมาตรฐาน ควรออกสอบเท่าที่สอบเท่านั้น และมีนักเรียนหลายคนไม่เข้าสอบเพราะไม่เห็นถึงความสำคัญของ GAT/PAT65

และในส่วนของความเห็นเชิงลบนั้น (Negative Sentiment) 70% บอกว่าปัญหา คือ ชนชั้นนำต้องการสร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อหาผลประโยชน์เอื้อประโยชน์โรงเรียนกวดวิชา ไม่ใช่ว่าเด็กไม่เตรียมตัว แต่เนื้อหาที่ออกสอบมันเกินสังเขปจากเรื่องที่สอน และหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าข้อสอบ GAT/PAT ไม่สะท้อนการวัดผลที่มีคุณภาพ และมีการโกงข้อสอบอีก รวมถึงมองว่าการศึกษาไทยไม่มีการพัฒนา

ต่อมาเรามาเจาะลึกประเด็นที่ได้รับความสนใจจากคนไทยในโลกออนไลน์

จากข้อมูลที่ Real Smart ได้รวบรวมและสรุปออกมานั้นมีประเด็นที่คนไทยให้ความสนใจเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT อยู่ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นทุจริตในการสอบ  ประเด็นวิจารณ์ข้อสอบ GAT/PAT 65 และประเด็นพยาบาลถูกเชิญออกจากห้องสอบ GAT/PAT65 มาเริ่มเจาะลงไปทีละประเด็นกันเลย

“ประเด็นทุจริตการสอบ”

มีความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 56% ซึ่งมีหลายคนสงสัยว่าทำไมกรรมการคุมสอบถึงไม่ตรวจสอบโทรศัพท์ผู้เข้าสอบทุกคน รวมถึงผู้เข้าสอบทุกคนต้องทำตามกฎระเบียบ และหลายคนต้องการให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดขั้นเด็ดขาด ต่อมาความเห็นเชิงลบ (Negative Sentiment) 44% มองว่ากรรมการคุมสอบปล่อยปละละเลยจนทำให้ข้อสอบถูกเผยแผ่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ไม่มีบทลงโทษกับผู้กระทำความผิดแบบจริงจัง จนทำให้หลายคนมองว่าการศึกษาไทยไม่มีการพัฒนา สุดท้ายไม่พบความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment)

“ประเด็นวิจารณ์ข้อสอบ GAT/PAT 65”

ความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 29% บอกว่าข้อสอบที่ออกมาต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ต้องออกเท่าที่สอนเท่านั้น และมองว่าข้อสอบที่ดีควรเหมาะสมกับระดับของผู้เข้าสอบ ต่อมาความเห็นเชิงลบ (Negative Sentiment) 71% บอกว่าเนื้อหาข้อสอบไม่ตรงกับที่เรียนมาเลย ทำให้เด็กทำข้อสอบไม่ได้  และสุดท้ายไม่พบความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment)

“ประเด็นพยาบาลถูกเชิญออกจากห้องสอบ GAT/PAT65”

โดยที่พบความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 17% บอกว่าควรอบรมผู้คุมสอบทุกคนให้รู้กฎระเบียบอย่างชัดเจน และต้องมีบทลงโทษผู้คุมสอบอย่างจริงจัง ในส่วนของความเห็นเชิงลบ (Negative Sentiment) 83% หลายคนมองว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่มีการศึกษากฎระเบียบที่ถูกต้อง การทำแบบนี้ถือเป็นการตัดโอกาสทางการศึกษาและอนาคตคนอื่นจากบุคลากรในหน่วยงานการศึกษา และสุดท้ายไม่พบความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment)

ต่อมาในส่วนของ Top engagement post โดยที่ทั้ง 3 อันดับแรกที่ได้ engagement สูงนั้นมาจากช่องทาง Twitter  รวมถึงช่องทาง Facebook และ YouTube ที่ยังคงได้รับความสนใจอยู่พอสมควร

Top #Hashtag ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT 65  นั้นมีอยู่มากมายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ แต่ที่เห็นได้ชัดเจนจะเป็น #GATPAT65 #DEK65 #GATPAT และอื่น ๆ หากใครสนใจสามารถไปตามดูใน Hashtag เกิดขึ้นได้เช่นกัน

สำหรับการสอบ GAT/PAT ในทุก ๆ ปีนั้นมักมีประเด็นหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นคล้าย ๆ กันเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการโกงข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบนั้นยากเกินไป หรือเกินสังเขปเนื้อหาที่ผู้เข้าสอบได้เรียนมา แล้วปัญหาทั้งหมดนี้มันเกิดจากอะไร อนาคตจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนอะไรอีก ผู้ที่จะเข้าสอบในครั้งต่อไปคงต้องจับตาดูกันต่อ ครั้งหน้า Real Smart จะนำเอา Data มาวิเคราะห์แล้วนำมาเล่าให้ฟังอีก

หากใครสนใจเทรนด์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อย่าลืมกดติดตาม Real Smart กันไว้นะ เพราะข้อมูลดี ๆ ต้องที่ Real Smart เท่านั้น

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website You can study the details at Privacy Policy However, you may visit Cookie Settings to provide a controlled consent.

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Necessary Cookies
    Always Active

    Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

  • Others

    We collect user usage data through the Google Analytics system and Facebook pixel to collect information about the use of the website.

Save