Skip links
𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐂𝐚𝐬𝐞 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐲 ⎮ #Realsmart ถอดสูตร '𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧' วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกย้ำ ‘ความน่าเชื่อถือ’ กับโฆษณา ‘ชัวร์เด๊ะๆ สมหวังเป๊ะ’ ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรไทย

𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐂𝐚𝐬𝐞 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐲 ⎮ Realsmart ถอดสูตร ‘𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧’ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกย้ำ ‘ความน่าเชื่อถือ’ กับโฆษณา ‘ชัวร์เด๊ะๆ สมหวังเป๊ะ’ ยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรไทย

“การนำเทคโนโลยี DataTech Intelligence มาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกร ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการและปัญหาของพวกเขาได้อย่างลึกซึ้ง นี่คือสิ่งที่เรียล สมาร์ท มุ่งมั่นทำเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับอุตสาหกรรมการเกษตร การใช้ข้อมูลเชิงลึกและการฟังเสียงของเกษตรกรทำให้เราได้ข้อมูลที่มีความหมายและสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างแท้จริง”
คณินณัฐ นกน้อย รองประธานบริหารฝ่ายขับเคลื่อนศักยภาพข้อมูลวิจัยการตลาด เรียล สมาร์ท


ในยุคที่ Data คือ กุญแจสำคัญของการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เรียล สมาร์ท เผยสูตรสำเร็จใช้ Data Integration ยกระดับการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงลึกอุตสาหกรรมการเกษตร ด้วยการใช้เครื่องมือ 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐓𝐞𝐜𝐡 เพื่อเก็บข้อมูลเกษตรกรและกลุ่มเป้าหมายจากสื่อ on/offline ร่วมกับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราใช้แนววิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะเชิงลึกจากหลักการ ‘𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟒.𝟎’ ( 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐞𝐫 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲) ผนวกเข้ากับกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (𝐂𝐮𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠-𝐄𝐝𝐠𝐞𝐝 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐲) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง ‘เข้าใจ’ กลุ่มเป้าหมาย ออกแบบเส้นทางผู้บริโภคที่ ‘เชื่อมโยง’ ช่องทางการรับสื่อได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย ‘เข้าถึง’ อย่างแม่นยำ จากการบูรณาการ Media Placement ผนวกรวมเข้ากับ Creative Evaluation และ PostMedia Evaluation ทำให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเกษตรกรได้อย่างลึกซึ้ง

ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ชัวร์เด๊ะๆ สมหวังเป๊ะ” ของแบรนด์ปุ๋ยตรากระต่าย โดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ได้นำเสนอเรื่องราวของเกษตรกรที่รู้จริงในการเพาะปลูก และเน้นการให้ความรู้ด้านการเกษตรอย่างแท้จริง แทนการใช้ความบันเทิงเพียงอย่างเดียว โฆษณานี้ชูคอนเซ็ปต์ ‘ความน่าเชื่อถือ’ ที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำแบรนด์คุณภาพอันดับ 1 ในธุรกิจปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรไทยไว้วางใจมาอย่างยาวนาน

นี่คือการเชื่อมโยงโลก ‘Online’ และ ‘Offline’ เพื่อสร้างผลงาน 𝐃𝐚𝐭𝐚 & 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲 𝐃𝐫𝐢𝐯𝐞𝐧 𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 การนำ Data Driven มาผนวกเข้ากับ Creativity ทำให้ธุรกิจมีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งอย่างยั่งยืน การใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก การฟังเสียงผู้บริโภคจากหลายแหล่ง และขับเคลื่อนกลยุทธ์การใช้ข้อมูลอย่างหลากหลาย ทำให้ ‘เข้าใจ’ และ ‘ เข้าถึง’ วงการการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการประหยัดต้นทุนและการควบคุมคุณภาพของผลผลิต

Data เหล่านี้เป็นอาวุธให้เกษตรกรไทย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันได้ด้วยการใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนการเพาะปลูก การเลือกใช้เทคโนโลยีในการทุ่นแรงและเวลา และเลือกใช้ปุ๋ยคุณภาพสูง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้เกษตรกรไทยประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง

ติดตามรับชมผลงานได้ที่