Skip links

สื่อออนไลน์เผยแพร่ข่าว

แพลตฟอร์มออนไลน์ภายใต้ชื่อ “อีจัน”

การดำเนินงาน

อีจันเกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักข่าวอาชญากรรม ที่มีประสบการณ์ทำข่าวคดีมายาวนานกว่า 20 ปี และเห็นความอยุติธรรมที่มีในสังคมอย่างมากมายในทุกระดับและทุกชนชั้น จึงเชื่อว่า การทำข่าวเผยแพร่ ตีแผ่ความจริง และยืนข้างความเป็นธรรม โดยปราศจากผลประโยชน์มืด คือ ความจำเป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สังคมต้องการ “อีจัน” จึงจะเป็นสื่อโซเชียลที่ประกาศแต่เรื่องจริง และมุ่งมั่นในการสร้างความรู้ทันต่อทุกกลโกง และความไม่เป็นธรรมในทุกรูปแบบของสังคม

ปีที่เริ่มโครงการ

2559 (6 ปี)

Followers

13,184,412 followers

813,000 followers

1.1 million followers

1.58 million subscribers

3.8 million followers